ΝΕΑ

Η Ανάστασης του Κυρίου

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο σημαντικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στην Ιστορία. Είναι το γεγονός που διαφοροποιεί τον Χριστιανισμό από κάθε άλλη θρησκεία.

Άλλες θρησκείες έχουν θνητούς ηγέτες, ενώ ο Αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Αναστημένος Χριστός. Η «Ανάσταση του Χριστού» υπονοεί τη θεοποίηση και την ανάσταση της ανθρώπινης φύσης, και την ελπίδα για θεοποίηση και ανάσταση της δικής μας υπόστασης. Από τη στιγμή που το φάρμακο ανακαλύφθηκε, υπάρχει ελπίδα για ζωή.
Μέσω της Ανάστασης του Χριστού, τόσο η ζωή όσο και ο θάνατος αποκτούν νέο νόημα. «Ζωή» σημαίνει τώρα κοινωνία με τον Θεό. Ο «θάνατος» δεν είναι πλέον το τέλος αυτής της ζωής, αλλά η αποστασιοποίηση του ανθρώπου από τον Χριστό. Ο διαχωρισμός της ψυχής από το θνητό σώμα δεν θεωρείται πλέον ως «θάνατος». είναι μόνο ένας προσωρινός ύπνος.
Γι ‘αυτό η Ορθοδοξία δεν επιθυμεί να είναι θρησκευτική κοινότητα για φιλανθρωπικές υπηρεσίες, ούτε ανθρώπινη οργάνωση που προσπαθεί μόνο για ειρήνη στη γη και συνύπαρξη μεταξύ των εθνών. Η Ορθοδοξία επιθυμεί, πάνω απ ‘όλα, το Σώμα του Χριστού, ένα εργαστήριο σωτηρίας για τη θεραπεία της ανθρώπινης ύπαρξης, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον σχηματισμό του ανθρώπου στα όρια της αυθεντικής κοινωνίας με τον Θεό και τον κόσμο