ΝΕΑ

Άγιον Όρος ένας Θησαυρός χιλίων χρόνων

Άγιοι προστάτες :  Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιδέα των  αγίων που προστατεύουν δεν είναι σταθερή ή προκαθορισμένη.Με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι έχουν δει ότι ορισμένοι άγιοι έχουν βοηθήσει, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής τους είτε μετά το θάνατό τους. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος και επομένως με βάση αυτήν την εμπειρία, οι άνθρωποι ζητούν ξανά τη βοήθεια αυτού του αγίου. Οι προστάτες άγιοι, (Άγιος Χαράλαμπος, Αγία Κορώνα, Άγιος Νικηφόρος) να έχουν τους Αγίους Ανημέρωτους Θεραπευτές που είναι περίπου είκοσι, με τον Άγιο Παντελεήμονα να είναι ο πρώτος ανάμεσά τους. Άγιος Μηνάς που βρίσκει όλα όσα χάνονται.  Ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης αυτών που ταξιδεύουν στη θάλασσα, και ο Άγιος Χριστόφορος, ο προστάτης αυτών που ταξιδεύουν χερσαία. Ο τομέας στον οποίο βοηθούν οι άγιοι δεν σχετίζεται απαραίτητα με το πεδίο δραστηριότητάς τους, όπως στην περίπτωση των Αγίων Ανδρών Θεραπευτών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Αγίου Μηνά δεν έχουμε καμία πληροφορία ότι θα φροντίσει να βρει πράγματα όσο ζούσε. Ο Άγιος Μηνάς ήταν στρατιώτης – αλλά ξέρουμε ότι κάνει αμέτρητα θαύματα ανακαλύπτοντας πολλά χαμένα πράγματα για όσους τον προσεύχονται. Ο ρόλος της προσωπικής μας σχέσης με τους προστάτες αγίους, μια άλλη κατηγορία των αγίων είναι εκείνοι που δεσμεύονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε εμάς.  Ο άγιος του ονόματος ενός, οι άγιοι της ημέρας (συνήθως υπάρχουν περισσότεροι), και οι προστάτες άγιοι του τόπου,της οικογένειας, της πόλης, του έθνους. Για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη έχει τον Άγιο Δημήτριο ως πολιούχο και η Ρουμανία, η Ρωσία και η Σκωτία έχουν τον Άγιο Ανδρέα. Το απόλυτο αρχείο των προστατευόμενων χωρών κατέχει, φυσικά, ο Άγιος Γεώργιος. Πέρα από αυτό, ένας παράγοντας είναι το προσωπικό ευσεβές συναίσθημα ενός ατόμου απέναντι σε έναν άγιο. . Φυσικά, οι πρώτες περιπτώσεις εδώ είναι η Μητέρα του Θεού και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής.